Rybářské závodyPovolenky •  Brigády •  Kroužek mládeže •  Lov na dírkách

Vážení přátelé, rybáři a příznivci PETROVA CECHU

jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Máme zájem aktuálně informovat členskou základnu a širokou veřejnost o naši činnosti a úkolech, které plníme v souladu s naším posláním při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí. Uvítáme Vaše konstruktivní připomínky a návrhy, které budou mít pozitivní vliv na naši činnost.

Pro obohacení naších rybářských stránek dále uvítáme zajímavé foto a další vhodný materiál, zejména na zkvalitnění informaci o počátcích spolku rybářů v Ivančicích.

Věříme, že společným úsilím výboru, členů a široké veřejnosti budou tyto stránky hodné našemu malebnému městu, které je obklopeno krásnou přírodou a s třemi řekami.

PETRŮV ZDAR
Výbor pobočného spolku Ivančice

ivancice

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:   Z tecxhnických důvodů a nevhodných klimatických podmínek jsou připravované závody žen 8.9.2018 na Letkovském rybníku  ZRUŠENY!!!  Děkujeme za pochopení,  výbor pobočného spolku Ivančice.


    2018 Program akce v Dolních Kounicích                            2018 Akce Mikroregionu Ivančicko

                                        

 

 


Rybářské závody pro dospělé 12.5.2018  Pancíř II.                                  Rybářské závody 2018 - foto  

Rybářské závody pro mládež 13.5.2018 Pancíř II.                                   Rybářské závody mládež 2018 - foto


Sumarizace úlovků na revírech PS Ivančice za rok 2017                                                                                                     2017-Sumarizace úlovků Jihlava 4   2017-Sumarizace úlovků Jihlava 5A    2017-Sumarizace úlovků Oslava 1M     


Důležité upozornění: Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Plán výlovů 2018                  Výlovy rybníků 2018

 Bližší informace poskytne hospodář PS pan Papula na tel.: 737 718 630


Plán brigád na rok 2018        Brigády 2018


PRODEJ POVOLENEK 2018        Povolenky 2018    Ceník povolenek 2018 

Prodej povolenek je ukončen. Zájemci o dodatečné vystavení povolenky popřípadě hostenky kontaktujte paní

Janu Konečnou - mob. 605 365 204                                                                               Evu Papulovou -  mob.605 975 307                                    Informace o cenách povolenek neleznete v sekci Informace                              


  Rybářský kroužek 2018              Kroužek mladých rybářů začíná v roce 2018 v neděli 7.ledna v čase od 10:00 do cca 11:00 na klubovně  Pancíř 1, nad soutokem Jihlavy a Oslavy. Kroužek je Zdarma. Bližší informace pro nové zájemce na webových stránkách Informace pro nové zájemce v sekci Mládež, nebo  u vedoucího kroužku p. Vaňury na tel. čísle 608 912 036

2018 Rybářský kroužek - plakát                2018 Rybářský kroužek - osnova