Rybářské závodyPovolenky •  Kroužek mládeže •  Doba rybolovu

Vážení přátelé, rybáři a příznivci PETROVA CECHU

jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Máme zájem aktuálně informovat členskou základnu a širokou veřejnost o naši činnosti a úkolech, které plníme v souladu s naším posláním při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí. Uvítáme Vaše konstruktivní připomínky a návrhy, které budou mít pozitivní vliv na naši činnost.

Pro obohacení naších rybářských stránek dále uvítáme zajímavé foto a další vhodný materiál, zejména na zkvalitnění informaci o počátcích spolku rybářů v Ivančicích.

Věříme, že společným úsilím výboru, členů a široké veřejnosti budou tyto stránky hodné našemu malebnému městu, které je obklopeno krásnou přírodou a s třemi řekami.

PETRŮV ZDAR
Výbor pobočného spolku Ivančice

ivancice

 


AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:    Sumarizace  úlovků pobočného spolku Ivančice  na revírech mimopstruhových - Jihlava 4, Jihlava 4A, Oslava 1M a pstruhovém Jihlava 5:        2018 - Sumarizace úlovků p.s. Ivančice    2019 - Sumarizace úlovků p.s. Ivančice    2020 - Sumarizace úlovků p.s. Ivančice


Výroční členská schůze MRS p.s. Ivančice se uskuteční v neděli 27.6.2021  v Hostinci ve Školce, U Kapličky 12/15, Ivančice, Letkovice, v 9 hodin.  Prezentace od 8 hod. Termín VČS může být upraven v návaznosti na protikovidová opatřní vlády ČR. 

Návrh programu výroční členské schůze pobočného spolku:

 1. Zahájení, přivítání hostů,
 2. Chvíle ticha za zesnulé členy od minulé schůze
 3. Zpráva předsedy o činnosti PS Ivančice za rok 2020 s ohledem na celé funkční období a seznámením s plánem práce na rok 2021
 4. Zpráva hospodáře PS Ivančice o hospodaření za rok 2020 a návrh na zarybnění svěřených revírů na rok 2021
 5. Zpráva ekonoma PS Ivančice o účetní závěrce a hospodaření za rok 2020, seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2021
 6. Zpráva o činnosti rybářského kroužku
 7. Zpráva KRK PS Ivančice za rok 2020
 8. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2021
 9. Závěr

  Doplnění informaci Ministerstva zemědělství ČR k usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 - vydáno 2.3.2021 Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. 

Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.
Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.
Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.
Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.  
  Činnost v nouzovém stavu od 1.3.2021


Důležitá informace pro členy Moravského rybářského svazu, z.s.: v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a vládou přijatá krizová opatření, Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. projednal a formou per rollam schválil výhradně pro rok 2021 mimořádnou výjimku z ust.  § 7, písm. (4), odst. f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného rokuspočívající v prodloužení úhrady členských příspěvků do 30. dubna 2021.  

Zaplacení členských příspěvků a prodej členských známek v měsíci březnu a dubnu je možné po telefonické dohodě (Jana Konečná - 605 365 204, nebo Eva Papulová - 605 975 307) na adrese: Pod Hájkem 81, Alexovice.


Prodej povolenek  pro rok 2021 byl ukončen!!!!   Povolenku nebo hostenku bude možné zakoupit pouze po telefonické dohodě na telefonním čísle: Jana Konečná - 605 365 204, nebo Eva Papulová - 605 975 307, a vyzvednout na adrese: Alexovice, Pod Hájkem 81.                                                                                                        2021 Ceník povolenek pro členy       2021 Ceník povolenek pro nečleny       2021 Ceník rybářského lístku 


 Rybářský kroužek 2021   Kroužek mladých rybářů začíná v roce 2021 v neděli 10.ledna v čase od 10:00 do cca 11:00 na klubovně  Pancíř 1, nad soutokem Jihlavy a Oslavy. Kroužek je Zdarma. Bližší informace pro nové zájemce na webových stránkách Informace pro nové zájemce v sekci Mládež, nebo  u vedoucího kroužku p. Vaňury na tel. čísle 608 912 036       2021 Rybářský kroužek - plakát                2021 Rybářský kroužek - osnova 


Novinky ve fotogalerii


Plán akcí na rok 2021      Bližší informace poskytne hospodář PS pan Papula na tel.: 737 718 630     Plán výlovů rybniků a sádek 2021