Rybářské závodyPovolenky •  Brigády •  Kroužek mládeže •  Lov na dírkách

Vážení přátelé, rybáři a příznivci PETROVA CECHU

jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Máme zájem aktuálně informovat členskou základnu a širokou veřejnost o naši činnosti a úkolech, které plníme v souladu s naším posláním při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí. Uvítáme Vaše konstruktivní připomínky a návrhy, které budou mít pozitivní vliv na naši činnost.

Pro obohacení naších rybářských stránek dále uvítáme zajímavé foto a další vhodný materiál, zejména na zkvalitnění informaci o počátcích spolku rybářů v Ivančicích.

Věříme, že společným úsilím výboru, členů a široké veřejnosti budou tyto stránky hodné našemu malebnému městu, které je obklopeno krásnou přírodou a s třemi řekami.

PETRŮV ZDAR
Výbor pobočného spolku Ivančice

ivancice

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:  

  Rybářský kroužek 2019              Kroužek mladých rybářů začíná v roce 2019 v neděli 13.ledna v čase od 10:00 do cca 11:00 na klubovně  Pancíř 1, nad soutokem Jihlavy a Oslavy. Kroužek je Zdarma. Bližší informace pro nové zájemce na webových stránkách Informace pro nové zájemce v sekci Mládež, nebo  u vedoucího kroužku p. Vaňury na tel. čísle 608 912 036

2019 Rybářský kroužek - plakát                2019 Rybářský kroužek - osnova  


  Systém Lipan

Na naší výdejně bude zprovozněn nový evidenční systém Lipan, který je postupně zaváděn ve všech místních organizacích Moravského rybářského svazu. Placení členských příspěvků a výdej povolenek v novém systému, který vyžaduje internetové připojení počítače ve výdejně, bude zahájen po Novém roce. Upozorňujeme všechny členy, že členské příspěvky je nutné zaplatit dle stanov MRS do konce února 2019.

Výňatek ze stanov  MRS:

§7 Práva a povinnosti členů ,Odst.(5)

Podmínky pro vydání povolenky k rybolovu jsou:

a) uhrazený členský příspěvek, do konce února 2019

b) platný rybářský lístek – vydává příslušný městský úřad

c) splněná pracovní povinnost v předchozím roce – tj. 10 hodin v uplynulém kalendářním roce

d) řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků odevzdaný do 15 dnů po skončení  platnosti povolenky, a to pro každou vydanou povolenku – tj. do 15. Ledna 2019

Pokud člen nesplní povinnosti vyplývající ze stanov, nebude mu vydána povolenka na příslušný rok. 

Výbor pobočného spolku Ivančice.


PRODEJ  RYBÁŘSKÝCH  POVOLENEK  A  HOSTENEK  JE  UKONČEN  31.10.2018 !!!!!  Děkujeme za pochopení,  výbor pobočného spolku Ivančice.


V sobotu 6.října proběhl 8.ročník Sensas cup Ivančice 2018  a to na standartním místě od splavu na Réně po soutok s Rokytnou.Závodu se zůčastnilo 15 plavačkářů.Přesto že počásí pro závod ( jasno a čistá voda) nebylo ideální tak se podařilo závodníkům zdolat úctihodných  11 9480 gramů ryb.
 
1.místo Martin Valda - Brno , celková váha 14 100 g
2.místo Robin Ngoxuan - Mor.Budějovice, 13 140 g
3.místo Vladimír Průša - Jaroměřice nad Rokytnou, 7 400 g

    Sensas cup 2018  - foto                            


Rybářské závody pro dospělé 12.5.2018  Pancíř II.                                  Rybářské závody 2018 - foto  

Rybářské závody pro mládež 13.5.2018 Pancíř II.                                   Rybářské závody mládež 2018 - foto


Sumarizace úlovků na revírech PS Ivančice za rok 2017                                                                                                     2017-Sumarizace úlovků Jihlava 4   2017-Sumarizace úlovků Jihlava 5A    2017-Sumarizace úlovků Oslava 1M     


Důležité upozornění: Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Plán výlovů 2018                  Výlovy rybníků 2018

 Bližší informace poskytne hospodář PS pan Papula na tel.: 737 718 630


Plán brigád na rok 2018        Brigády 2018