Kategorie: Brigády

Brigády 2018

Únor 2018 - těžba náletu sádky - oprava cesty po těžbě dřeva povodí,  

17.3.2018 - Sečení sádek č. 5A,B, příprava na výlov násady (Jihlava 4)     

31.3.2018 - Oprava stavidla Pancíř 1 + nápustní zařízení Klín + sací koš pro čerpadlo    

Duben 2018 - Oprava plotu Sádka Letkovice + odpady pro líheň          

Květen 2018 - Betonování základů Sádka Letkovice + Sádka 5C 

Květen 2018 - Nátěr konstrukce pro kotec      

Červen 2018 - Pancíř 1 budova - výměna oken a úklid - dokončení rozvodu vody (Vodárna)  

Červenec 2018 - Oprava stavidla Letkovský rybník - příprava na výlov v září)      

Srpen 2018 - Betonáž strojovny pro líheň  

28.9.2018 - Čištění loviště Letkovský rybník, přípojka vody do sádek      

Celý rok - Zajištění sečení Pancíř 1,2 + klín a Sádky Letkovice!         

Brigády předem dohodnout s hospodářem na kontaktech  tel.: 737 718 630 , e-mail: papula@selfnet.cz

print Formát pro tisk