MLÁDEŽ

Vedoucím kroužku mládeže je zástupce hospodáře p. Jiří Vaňura.

Kroužek se schází v jarních měsících pravidelně každou neděli v 10 hod. v klubovně Pancíř 1. Praktickou část provádí na rybochovných revírech pobočného spolku.

Rybářský kroužek 2017

  Kroužek mladých rybářů začíná v roce 2017 v neděli 8.ledna v čase od 10:00 do cca 11:00 na klubovně  Pancíř 1, nad soutokem Jihlavy a Oslavy. Kroužek je Zdarma.

  Bližší informace pro nové zájemce na webových stránkách Informace pro nové zájemce (viz níže), nebo  u vedoucího kroužku p. Vaňury na tel. čísle 608 912 036


Informace pro nové zájemce

Informace pro mladé rybáře

Výuka mladých rybářů

Tábory mladých rybářů

Závody mladých rybářů