Kategorie: Povolenky

Povolenky 2016

Prodej se uskuteční na Pancíři I.- v boudě vždy od 17:00 do 19:00 hodin.

V souvislosti s vydáváním povolenek kontaktujte:

 • Eva Papulová, 605 975 307
 • Jana Konečná, 605 365 204
LEDEN ÚNOR
 • 07.01.2016
 • 14.01.2016
 • 21.01.2016
 • 28.01.2016
 • 11.02.2016
 • 18.02.2016
 • 25.02.2016
 • 29.02.2016

1. Ceny povolenek pro členy MRS a ČRS

Druh Kategorie 1 denní 7 denní Měsíční Roční
MP Dospělí 150 400 650 950
Poloviční x x x 500
Mládež x x x 300
republiková x x x 3150
P Dospělí 150 400 650 1000
Poloviční x x x 500
Mládež x x x 300
republiková x x x 3250

2. Ceny povolenek pro nečleny MRS a ČRS (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příspušníky)

Druh 1 denní 7 denní Měsíční Roční
MP 400 1000 3000 5000
P 600 1500 4000 6000

Kategorie povolenek MRS:

Dospělí: starší 18 let
Poloviční: držitelé osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození
Mládež: do 15 let

Do konce února t.j. do 29.02.2016 musí být zaplaceno členství. V případě nesplnění této povinnosti je účtováno zápisné ve výši 1000,- Kč (zápisné nehradí mládež do 15ti let).

Členské příspěvky

Členství  
z toho zůstává (podíl)
    MO sekretariát
MRS
Dospělí a mládež 16-18 let 400,- Kč 200,- Kč 200,- Kč
Mládež do 15ti let 200,- Kč 70,- Kč 130,- Kč
       
Zápisné      
Dospělí a mládež 16-18 let   1 000,- Kč -

 • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal !
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy), hnědá (mimopstruhová pro nečleny) a fialová (pstruhová pro nečleny).
 • Místní organizace není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.
 • Místní organizace mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům !
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !

print Formát pro tisk