Kategorie: Povolenky

Povolenky 2018

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2018

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 22.6.2017 a 26.9.2017 platí pro rok 2018 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1./ Členské příspěvky:     Dospělí                            450,- Kč

                                            Mládež do 15 r.               200,- Kč                     

              Zápisné:                       Dospělí a mládež 16 – 18 let                  1 000,- Kč

2./ Ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3 150,-

1 000,-

3 250,-

Poloviční

500,-

x

500,-

x

Měsíční

650,-

x

650,-

x

Týdenní

400,-

x

400,-

x

Denní

150,-

x

150,-

x

Mládež

300,-

x

300,-

x

 

3./ Ceny povolenek pro „Nečleny“ (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky

MP

P republiková

Roční

5 000,-

3 150,-

Měsíční

3 000,-

x

Týdenní

1 000,-

x

Denní

400,-

x

Legenda:

k bodu 1:  V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS, z.s.) Zápisné nehradí mládež  do 15 let.

K bodu 2:  Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele ZTP, mládež 16 – 18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.  

  • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!
  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajům ve svých dokladech.
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
  • Každý žadatel musí odevzdat do 15 dnů po skončení platnosti povolenky řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou.
  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
  • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
  • P - republikováspolečná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

 

print Formát pro tisk