Kategorie: Povolenky

Povolenky 2019

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny mimopstruhových a pstruhových povolenek k lovu (dále jen povolenka MP a P) pro členy (MRS a ČSR) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizí státní příslušníky).

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.  platné pro rok 2019     

Druh povolenky

Věková kategorie

zápisné

členství

Povolenka MRS  MP

Povolenka MRS    P

Republiková MP

Republiková

P

Plnění členských

povinností

Roční

dospělí muži

1000

450

950

1000

3250

3400 *

700

Roční

ženy

1000

450

950

1000

3250

3400

x

Poloviční

držitelé průkazů

ZTP, ZTP/P

1000

450

500

500

3250

3400

x

Poloviční

studující

od 18-26 let

1000

450

500

500

3250

3400

700

Mládež

kategorie od 16-18 let

ročník 2001-2003

(ročník 1999 nehradí brigádu)

1000

450

500

500

3250

3400

700

Mládež

kategorie do 15 let

do ročníku 2004 vč.

0

200

300

300

x

x

x

Měsíční

x

x

650

650

x

x

x

Týdenní

x

x

400

400

x

x

x

Denní

x

x

150

150

x

x

x

pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání   Jihočeského územního svazu ČRS!!!

 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, z.s.
 • Poloviční členský příspěvek platí pouze pro mládež ve věku do 15 let
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, ZTP/P mládež 16-18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození bez vlastního příjmu. Je nutné doložit studentským průkazem!
 • Nezletilí do 15 let obdrží svazovou povolenku pro členy za cenu stanovenou Svazovým výborem
 • Cena celorepublikové povolenky je jednotná pro všechny členy MRS všech věkových kategorií.

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství-nový člen-dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, z.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, z.s.

Ceny povolenek pro nečleny           

(pro nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizích státních příslušníků)

Druh povolenky

MP

P

roční

5 000

6 000

měsíční

3 000

4 000

týdenní

1 000

1 500

denní

400

600

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal!
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelená (pstruhová pro členy)
 •  Přineste si s sebou občanský průkaz, nebo jiný doklad o trvalém bydlišti, řádně vyplněný a včas odevzdaný sumář a povolenku za rok 2016 při koupi povolenky na nový rok
 • zkontrolujte si platnost rybářského lístku
 • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!
 • MRS, z.s. PS, není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky potřebné pro vydání             prvního rybářského lístku.
 • Roční a krátkodobé (denní, týdenní, měsíční) členské svazové povolenky pro členy Svazu si členové zakoupí výhradně ve své mateřské organizaci, a to odděleně na vody

pstruhové a mimopstruhové. PS nesmí prodat povolenku členovi jinému PS svazu.

 • Na základě usnesení VČS jsou od brigádní povinnosti osvobozeny: ženy, čestní členové, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, nezletilí do 15 let, invalidní důchodci (plný invalidní důchod), osoby starších 65 let a členové, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni.
 • Při nárokování na slevu si sebou přineste tyto doklady:                                                             a) student 18–26 let – potvrzení o studiu                                                                                    b) držitelé průkazů ZTP, nebo ZTP/P – předloží tento průkaz nebo sKartu
 • Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte o vydání dokladů.
 • MRS, z.s. může prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům!
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!
 • Každý člen je povinen si zakoupit nové Stanovy platné od 2017 a Bližší podmínky výkonu rybářského práva a soupis revírů platný od 1.1. 2016-31.12.2017 pokud je již nevlastní.
 • Členské příspěvky pro rok 2017 plaťte nejdříve 1. ledna 2017, jinak nebude platba správně přiřazena.
 • V rámci MRS bude PS v roce 2017 při výdeji povolenek pro členy MRS účtovat manipulační poplatek na kulturní akce.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových     v užívání MRS, z.s. a ČRS
 • P republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS

print Formát pro tisk