VÝBOR A KRK MRS, z.s., pobočný spolek IVANČICE PRO OBDOBÍ 2016-2020

Zvoleno na výroční členské schůzi dne 20. března 2016

VÝBOR:

 1. Ing. Janíček Josef- předseda            tel.: 603 831 636, e-mail: janicek@muiv.cz
 2. Konečný Miloš - místopředseda         tel.: 607 173 049, e-mail: ostok.brno@volny.cz
 3. Papula Marek - hospodář                         tel.: 737 718 630 , e-mail: papula@selfnet.cz
 4. Vaňura Jiří - zástupce hospodáře       tel.: 608 912 036, e-mail: jirivanura66@seznam.cz
 5. Chytka Josef - jednatel, ekonom       tel.: 777 252 066, e-mail: ch.josef@seznam.cz
 6. Pitrocha Jan - pokladník
 7. Papulová Eva - člen výboru
 8. Jonáš Jaroslav- člen výboru
 9. Mička Arnošt - člen výboru
 10. Růžička Jaroslav - člen výboru
 11. Schlosser Václav - člen výboru
 12. Jelínek Pavel - člen výboru

KRK:

 1. Dobeš Zdeněk
 2. Ing. Novotný Oldřich
 3. Mucha Zdenek

ÚČETNÍ:

 • externí pracovník