Rybářské závodyPovolenky •  Kroužek mládeže •  Doba rybolovu

Vážení přátelé, rybáři a příznivci PETROVA CECHU

jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Máme zájem aktuálně informovat členskou základnu a širokou veřejnost o naši činnosti a úkolech, které plníme v souladu s naším posláním při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí. Uvítáme Vaše konstruktivní připomínky a návrhy, které budou mít pozitivní vliv na naši činnost.

Pro obohacení naších rybářských stránek dále uvítáme zajímavé foto a další vhodný materiál, zejména na zkvalitnění informaci o počátcích spolku rybářů v Ivančicích.

Věříme, že společným úsilím výboru, členů a široké veřejnosti budou tyto stránky hodné našemu malebnému městu, které je obklopeno krásnou přírodou a s třemi řekami.

PETRŮV ZDAR
Výbor pobočného spolku Ivančice

ivancice

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:   Prodej povolenek a hostenek v letošním roce bude k 15.11.2023 ukončen!  Zakoupení povolenky nebo hostenky po tomto datu nebude možné!


Rybářský kroužek 2024   Kroužek mladých rybářů začíná v roce 2024 v neděli 7.ledna v čase od 10:00 do cca 11:00 na klubovně  Pancíř 1, nad soutokem Jihlavy a Oslavy. Kroužek je ZdarmaBližší informace pro nové zájemce na webových stránkách Informace pro nové zájemce v sekci Mládež, nebo  u vedoucího kroužku p. Vaňury na tel. čísle 608 912 036                  2024 Rybářský kroužek - plakát                                                 2024 Rybářský kroužek - osnova 


XX. MS v lovu dravých ryb na umělé nástrahy ze břehu 2023       Bulharsko, Devin

Devin je menší lázeňské městečko ležící v jižním Bulharsku, v údolí, na jižních svazích Západních Rodopů. Má zhruba 6 tisíc obyvatel. Řeka Vacha hostila tuto vrcholnou akci již po třetí.Oficiální výsledky: mistry světa pro letošní rok se stalo Bulharsko, stříbro bere Česko, bronz Itálie. Propuká obrovská radost, všichni slaví. V jednotlivcích se nejlépe umístil Martin Foltýn na 5. místě. Dan Kop 8. místo, Honza Libjak 10. místo a Jirka Podskalský 16. místo.Závěrem bych chtěl poděkovat ČRS & MRS za možnost zúčastnit se tohoto, pro nás, nezapomenutelného závodu. Děkujeme!   Trenér reprezentačního družstva Jan Kropáček                                MS v lovu dravých ryb foto, Bulharsko 2023


Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva: v souvislosti s připravovaným vypuštěním a slovením nádrže Rychlovská v k.ú. Rychlov, rybářský revír Brtnice 1A v podzimních měsících z důvodu posouzení technického stavu vodního díla a provedení TBD, se s platností od 17. 6. 2023 stanovují Bližší podmínky výkonu rybářského práva následně:

1. počet a množství úlovků se upravuje dle podmínek stanovených platnou legislativou.

2. lovné míry ryb se upravují dle podmínek stanovených platnou legislativou.

Stanovené podmínky platí do odvolání !!!“

Děkuji velice, s pozdravem  Ing. Václav Habán Tel: +420 602724810


Novinky ve fotogalerii   2023 Dětský rybářský den Pancíř II.    2023-vysazeni-kapra-pancir-ii.20.9   Foto výlov Pancíř I. 2023      Foto výlov Pancíř II. 2023     Foto výuka mladých rybářů 2023       


Sumarizace úlovků na revírech ps. Ivančice za rok 2022.  Rok 2022 byl pro naše rybáře velice úspěšný na revíru Jihlava 4 se ulovilo 2 520 ks kapra o celkové hmotnosti6 936 kg, štiky 140 ks o hmotnosti303 kg. Na revíru Jihlava 4A - Letkovský rybník se ulovilo 1838 ks kapra o hmotnosti 5689 kg, štiky 67 ks o hmotnosti 122 kg a candáta 71 ks/126 kg. Na revíru Oslava 1M 329 ks kapra o hmotnosti 927 kg. Na pstruhovém revíru Jihlava 5A se ulovilo Pd 2 304 ks/829 kg. Více podrobností o úlovcích v odkazu pod článkem.        Sumarizace za rok 2022


Termíny zkoušek nových členů v roce 2023: Na základě zákona č.99/2004 Sb., který upravuje evidenci o vydání rybářského lístku, nezbytného pro vydání povolenky k lovu a výkonu rybářského práva, umožňující lov ryb na svěřených rybářských revírech, Vám pro ověření kvalifikačních předpokladů a získání potřebné kvalifikace s následným získáním osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, oznamujeme termíny rybářských zkoušek nových členů MRS z.s., p.s. Ivančice, na sobotu 18. 3. 2023 a 16. 9. 2023 vždy v 10:00 hod. v Ivančicích, v kanceláři pobočného spolku Ivančice – Pancíř I.     => MAPA