HISTORIE

K významné změně došlo v 70-tých letech 20. století po dobudování Dalešické údolní nádrže, kdy řeka Jihlava po Alexovický splav byly změněna na pstruhový revír.

Moravský rybářský svaz, o.s. vznikl odštěpením od Českého rybářského svazu počátkem 90-tých let 20.století na základě vůle cca 100 organizaci bývalého Jihomoravského kraje.

V únoru došlo vlivem legislativy ke změně názvu MRS o.s. na MRS, z.s. a "místní organizace" se staly "pobočnými spolky".

Naši členové za dobu svého působení v našem sdružení obdrželi i různá Uznání a ocenění

his-zavody-jihlava04-04.jpg his-zavody-jihlava04-03.jpg his-zavody-jihlava04-02.jpg his-zavody-jihlava04-01.jpg his-vznik-rybar-spolku.jpg his-prot-kniha52-58.jpg his-prot-kniha36-51-str3.jpg his-prot-kniha36-51-str2.jpg his-prot-kniha36-51-str1.jpg his-prez-list-vyb-schuze1955.jpg his-pokl-kniha1925-str2.jpg his-pokl-kniha1925-str1.jpg his-krmeni.jpg his-dodatek-rr-jihlava5-1977.jpg his-desetapulkila.jpg