Revíry mimopstruhové:

Jihlava 4 - 15 ha

  • Od železničního mostu tratě Znojmo-Brno u Moravských Bránic až po soutok s Oslavou mimo Rokytnou a Oslavu.

Oslava 1M - 1,2 ha

  • Odstavené rameno řeky Oslavy.

Jihlava 4 A - 6,0 ha  

  • Letkovský, v k.ú. Letkovice, Řeznovice

Revíry pstruhové:

Jihlava 5A - 15,3 ha

  • Od soutoku s Oslavou až po jez v Hrubšicích (všechny přítoky jsou chovné)

 

Podmínky lovu jsou patrné z materiálů: "BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A SOUPIS REVÍRŮ"


Rybochov:

Jméno rybníka Katastr. území Zatopená výměra

Pancíř I.

Ivančice 1,00 ha

Pancíř II.

Ivančice 0,90 ha

Pancíř I. - klín

Ivančice 0,20 ha

Pancíř I. - sádka

Ivančice 0,10 ha

Letkovský - sádka č. 1

Letkovice 0,20 ha

Letkovský - sádka č. 2

Letkovice 0,20 ha

Letkovský - sádka č. 3

Letkovice 0,20 ha

Letkovský - sádka č. 4

Letkovice 0,20 ha

Letkovský - sádka č. 5

Letkovice 0,20 ha

Letkovský - sádka č. 6

Letkovice 0,10 ha

Letkovský - sádka č. 7

Letkovice 0,10 ha