RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

Seznam rybářských stráží MRS PS Ivančice

Vedoucí rybářské stráže MRS, z.s., pobočného spolku Ivančice: Miloš Konečný

Metodické pokyny

Metodický pokyn pro postup člena Rybářské stráže při zjištění přestupku podle § 30 zák. 99/2004 Sb. o rybářství a při zadržení povolenky.