UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

Ocenění:

Jan Pitrocha

  • 2009 - Uznání za 25 let činnosti ve funkci pokladníka
Uznání - Jan Pitrocha

Čestní členové:

František Kratochvíl

  • nejstarší člen spolku - narozen 1928
  • a zároveň v současné době mající nejdelší členství v naší MO - od roku 1940

V minulých letech zastával různé funkce v rybářském svazu Ivančice.

Jaroslav Svoboda

  • dlouholetý funkcionář - naposled hospodář organizace

V součastné době ze zdravotních důvodů bez funkce.

Jaroslav Chocina

  • dlouholetý funkcionář - naposled ekonom organizace

Jaroslav Chocina